Zakelijk Krediet Aanvragen als Ondernemer in 2024: Let hier op!
29 december 2023 
7 min. leestijd

Zakelijk Krediet Aanvragen als Ondernemer in 2024: Let hier op!

Zakelijk krediet aanvragen als ondernemer of ZZP in 2024? In dit artikel vindt u relevant nieuws voor zakelijk kredieten aanvragen vanuit uw onderneming, binnen Nederland. De verwachtingen en ontwikkelingen voor zakelijk krediet aanvragen als ondernemer in Nederland voor 2024 worden beïnvloed door verschillende economische en sector-specifieke factoren.

Nieuws en ontwikkelingen voor zakelijk krediet lenen in 2024

Deze factoren gaan een rol spelen in de ontwikkeling van de rente op zakelijke leningen.

Economische Groei en Inflatie in 2024, met impact op zakelijk krediet

Na sterke economische groei in 2021 en 2022 wordt verwacht dat 2023 en 2024 gekenmerkt zullen worden door matige groeicijfers. De inflatie, die in 2023 naar verwachting gemiddeld 4,2 procent hoger zal uitvallen, zal in 2024 waarschijnlijk toenemen tot 5,9 procent, mede door stijgende energieprijzen. Dit kan invloed hebben op de financiële situatie van ondernemingen en daarmee de behoefte aan en toegankelijkheid van zakelijk krediet.

Werkloosheid en Arbeidsmarkt

De werkloosheid, die historisch laag is, zal naar verwachting licht stijgen naar 4,5 procent in 2024. Dit kan invloed hebben op het beschikbare talent en arbeidskosten voor ondernemers, wat indirect invloed heeft op de behoefte aan zakelijk krediet.

Consumentenuitgaven in 2024

De verwachting is dat consumentenuitgaven in 2024 met 0,8 procent zullen toenemen. Dit kan wijzen op een verbetering van de koopkracht, wat positief kan zijn voor bedrijven en hun behoefte aan zakelijk krediet.

Bedrijfsinvesteringen

Er wordt een lichte krimp in bedrijfsinvesteringen verwacht voor 2023, met een bescheiden herstel in 2024. De energiecrisis kan bedrijven aanzetten tot meer investeringen in verduurzaming. Dit kan leiden tot een verhoogde vraag naar zakelijk krediet voor investeringsdoeleinden.

Overheidsconsumptie en -investeringen

De overheidsconsumptie en -investeringen zullen naar verwachting in 2024 verder toenemen, wat de economische groei kan ondersteunen. Dit kan indirect effect hebben op de vraag naar zakelijk krediet.

Sector-specifieke Trends voor zakelijk krediet

In de financiële sector zijn data en digitalisering belangrijke factoren. De toenemende rol van FinTech bedrijven, verduurzaming, en de opkomst van cryptovaluta kunnen ook invloed hebben op de toegang tot en voorwaarden van zakelijk krediet in 2024. Daarnaast wordt de rol van intermediairs belangrijker in de financiële sector.

Fiscale Veranderingen

Ondernemers kunnen in 2024 ook enkele fiscale veranderingen verwachten, zoals de verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek, aanpassingen in de energie-investeringsaftrek (EIA), onduidelijkheid over de vennootschapsbelastingtarieven, en veranderingen in de belastingtarieven voor aanmerkelijk belang.

Deze factoren geven een beeld van de complexe en dynamische omgeving waarin Nederlandse ondernemers opereren en zakelijk krediet aanvragen in 2024. Het is raadzaam voor ondernemers om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en hun financiële strategieën dienovereenkomstig aan te passen.

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende aanbieders voor zakelijk geld lenen die betrouwbaar zijn binnen Nederland.

Zakelijk krediet aanvragen 2024: Swishfund

Een van de beste aanbieders voor zakelijk krediet aanvragen in 2024 is Swishfund. Niet omdat zij de goedkoopste zijn (rente kan hoger zijn dan bij een bank), maar wel omdat zij snel en flexibel zijn. Ondernemers en ZZP willen graag snel schakelen, en bij deze partij is dat mogelijk. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden.

Swishfund, opgericht in 2016, is een van de eerste fintech-kredietverstrekkers van Nederland en heeft meer dan €200 miljoen uitgeleend aan meer dan 4600 ondernemers via meer dan 9000 leningen. Swishfund richt zich op het bieden van een efficiënte en flexibele toegang tot financiering voor ondernemers.

Als u overweegt geld te lenen bij Swishfund, zijn er verschillende belangrijke aspecten om rekening mee te houden:

Aanbod van Zakelijke Leningen: Swishfund biedt zakelijke leningen aan variërend van €3.000 tot €1.000.000, met een meest gekozen looptijd van 6 tot 12 maanden. Het aanvraagproces is snel en eenvoudig; financiering kan binnen 24 uur geregeld zijn na het aanvragen.

Voorwaarden voor Lening: Om in aanmerking te komen voor een lening bij Swishfund, moet uw bedrijf een Nederlandse bv, maatschap, vof of eenmanszaak zijn met een minimale omzet van €50.000 in het afgelopen jaar. Daarnaast vereist Swishfund een Nederlandse zakelijke bankrekening en een registratie van minimaal 12 maanden bij de Kamer van Koophandel. Uw bedrijf mag in de afgelopen 3 jaar niet failliet zijn gegaan en in de laatste 3 maanden niet meer dan 3 vorderingen via een incassobureau hebben gehad.

Rente en Aflossing: De rente op een zakelijke lening bij Swishfund is flexibel, beginnend bij 1% per maand. Deze rente wordt bepaald op basis van de historische bedrijfsprestaties en financiële gezondheid van uw onderneming. Aflossen gebeurt dagelijks of als een percentage van uw pin-omzet. Bij Swishfund kunt u ervoor kiezen om vervroegd of tussentijds extra af te lossen, wat kan leiden tot een korting op het nog verschuldigde bedrag.

Diversiteit in Financieringsdoelen: Swishfund biedt leningen aan voor diverse doeleinden zoals het investeren in groei, het voorfinancieren van projecten, het overbruggen van inkomstenverlies, herfinanciering, voorraadfinanciering, en werkkapitaalfinanciering. Dit maakt het mogelijk om specifieke zakelijke behoeften aan te pakken.

Contactmogelijkheden: Bij vragen of hulp rondom het aanvragen van een zakelijke lening staat het team van Swishfund klaar om te assisteren. Ze zijn bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur.

Zakelijk krediet aanvragen 2024: Bridgefund

Bij BridgeFund kunt u snel en eenvoudig een zakelijke lening aanvragen tot €250.000 zonder dat een businessplan of jaarcijfers vereist zijn. De aanvraagprocedure is eenvoudig en het geld kan binnen 24 uur op uw rekening staan.

Belangrijke aspecten van een lening bij BridgeFund:

Lening en Aflossing: U ontvangt een eenmalig totaalbedrag. De looptijd van de lening bepaalt hoe lang de aflossing duurt, met een maximum van 24 maanden. Aflossen gebeurt wekelijks, wat zorgt voor een gelijkmatige aflossing. Extra aflossen kan zonder extra kosten en kan zelfs leiden tot korting.

Doel van de Lening: De lening kan voor diverse zakelijke doeleinden worden gebruikt, zoals de aanschaf van machines, inventaris, voorraad, voertuigen, marketing, voorfinanciering, overbrugging van debiteuren, of herfinanciering van een bestaande lening.

Voorwaarden voor Aanvraag: Alleen BV's, Vof's, maatschappen, en eenmanszaken komen in aanmerking voor een lening. Het bedrijf moet minstens een jaar actief zijn, ingeschreven staan bij de KVK, en een minimale jaaromzet van €50.000 hebben.

Rente en Kosten: De rente op een lening bij BridgeFund begint bij 0,7% per maand. Deze rente is samengesteld uit een vaste rente en een premieopslag die afhankelijk is van de gezondheid van uw bedrijf. Sneller aflossen dan afgesproken leidt tot lagere kosten.

Beoordeling van de Aanvraag: BridgeFund beoordeelt de aanvraag op basis van de actuele cashflow op uw zakelijke rekening(en). Het proces is meestal binnen twee uur, maar zeker binnen één dag, voltooid.

Inzage in Banktransacties: BridgeFund vraagt inzage in uw banktransacties om een inschatting te maken van de cashflow en de gezondheid van uw bedrijf. Dit is essentieel voor het bepalen van het risicoprofiel en het maximaal verantwoord te financieren bedrag.

Privacy en Veiligheid: BridgeFund beschermt uw privacy conform de AVG-wetgeving. Alle gegevens worden veilig verzonden via SSL-technologie en niet met derden gedeeld.

Customer Support: BridgeFund biedt ondersteuning en advies via telefoon, e-mail en andere kanalen. Ze zijn bereikbaar voor vragen over leningen of investeringen.

Klachtenafhandeling: Bij ontevredenheid kan contact worden opgenomen met BridgeFund, waarbij klachten binnen 14 dagen in behandeling worden genomen.

Zakelijk krediet aanvragen 2024: Qeld

Bij het overwegen van een zakelijke lening bij Qeld, zijn er verschillende belangrijke aspecten om rekening mee te houden:

Doel en Flexibiliteit: Qeld biedt zakelijke leningen voor een breed scala aan zakelijke doeleinden, variërend van het aannemen van nieuw personeel tot het investeren in groei. Ze bieden leningen aan van €1.000 tot €200.000 met een flexibele looptijd van 6 tot 18 maanden. Deze leningen kunnen op elk moment zonder extra kosten volledig worden afgelost.

Aanvraagproces en Uitbetaling: Het aanvragen van een lening bij Qeld is eenvoudig en snel. Ondernemers kunnen binnen één minuut een leningsaanvraag indienen via de website van Qeld. Na de kredietcontroles neemt het team van Qeld binnen een uur contact op om de aanvraag te bespreken. Bij goedkeuring en digitale ondertekening van de offerte kan het leenbedrag dezelfde dag nog worden overgemaakt.

Kosten en Rente: De kosten van een zakelijke lening bij Qeld bestaan uit een vaste maandelijkse prijs voor het gebruik van de lening, plus een standaard maandelijkse aflossing op het openstaande leenbedrag. Deze kosten worden berekend op basis van het leenbedrag, de leentermijn, de kredietscore van de onderneming en andere factoren. Qeld werkt met een 'rente naar risico'-model, wat betekent dat de rente individueel wordt bepaald op basis van de omstandigheden van de ondernemer.

Voorwaarden voor Aanvraag: Alle Nederlandse ondernemers, inclusief BV's, NV's, VOF's en ZZP'ers, kunnen een zakelijke lening aanvragen bij Qeld. Het bedrijf moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de leiding van het bedrijf moet in Nederland woonachtig zijn. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van een geavanceerde kredietbeoordeling.

Geen Verborgen Kosten: Qeld benadrukt dat er geen verborgen kosten zijn verbonden aan hun leningen. Ondernemers betalen een vaste maandelijkse prijs voor het zakelijk krediet. Omgerekend in rente is dit bedrag fors hoger dan bij een bank. Logisch ook, gezien de flexibiliteit en snelheid bij Qeld. Maar dit betekent ook dat u hier het beste niet goedkoop kunt lenen. Er zijn goedkopere bedrijfsleningen denkbaar. Alles heeft voor- en nadelen.

Zakelijk krediet aanvragen 2024: Capitalbox

Tot slot hebben we CapitalBox als betrouwbare aanbieder voor zakelijk krediet aanvragen in 2024. De laatste tijd heeft CapitalBox veel veranderingen doorgevoerd. Dit is het actuele nieuws en recente ontwikkelingen.

Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen bij het aanvragen van financiering bij CapitalBox:

Financieringsproducten: CapitalBox biedt financiering in de vorm van een zakelijke lening of een zakelijk krediet. De leningen variëren van €5.000 tot €350.000, terwijl zakelijke kredieten tot €150.000 kunnen gaan. Deze financieringen zijn voornamelijk bedoeld als werkkapitaalfinanciering voor MKB-ondernemers.

Aanvraagproces: Het aanvraagproces is volledig online en kan binnen 5 minuten worden ingediend. De aanvraag en het financieringsvoorstel zijn kosteloos en vrijblijvend. Er worden geen zakelijke zekerheden zoals onderpand gevraagd. CapitalBox biedt flexibele betalingsopties, waaronder vervroegd boetevrij aflossen, een aflossingspauze, en het wijzigen van de terugbetaaldata.

Voorwaarden en Looptijd: Voor zowel zakelijke leningen als kredieten geldt een maximale looptijd van 36 maanden. De looptijd en het leenbedrag hangen af van uw doel, bedrijfssituatie en risicoprofiel. Tijdens de looptijd kunt u de lening vrijblijvend verlengen of verhogen, of eerder boetevrij aflossen.

Documentatie en Voorwaarden: Voor de aanvraag moet u verschillende documenten aanleveren, waaronder transactieoverzichten van uw zakelijke bankrekening, jaarrekeningen en IB-aangiftes. Er worden minimale voorwaarden gesteld, zoals een jaaromzet van minimaal €48.000, een KVK-registratie en een Nederlandse zakelijke bankrekening. Het bedrijf moet minimaal 12 maanden actief zijn en in Nederland gevestigd zijn.

Kosten en Terugbetaling: De kosten voor een aanvraag bij CapitalBox zijn afhankelijk van het risicoprofiel van uw bedrijf. Voor een zakelijke lening betaalt u een afsluitprovisie en maandelijkse kosten, terwijl voor een zakelijk krediet een bereidstellingsprovisie en vergoeding over het opgenomen bedrag gelden. Zakelijke leningen kennen een maandelijkse aflossing van een vast bedrag, terwijl u bij zakelijk krediet maandelijks een percentage van uw kredietfaciliteit aflost.

Flexibele Aflossingsmogelijkheden: CapitalBox biedt flexibele betalingsopties, zoals betalingsuitstel waarbij u alleen de rente betaalt of het wijzigen van de aflossingsdatum. Deze opties moeten worden aangevraagd en goedgekeurd door CapitalBox.

Gegevensbescherming: CapitalBox houdt zich aan de AVG-regeling en gebruikt uw gegevens alleen om uw aanvraag te beoordelen en een passend financieringsvoorstel te bieden.

Voor meer gedetailleerde informatie of persoonlijke begeleiding kunt u altijd contact opnemen met CapitalBox.

Vragen of opmerkingen over zakelijk krediet aanvragen? Of relevant nieuws en/of ontwikkelingen te melden? Deel het met ons in de reacties onderaan dit artikel.


Over de schrijver
Wij van Minilening.nl vergelijken persoonlijke leningen en doorlopend krediet van minileningen tot zakelijke leningen. Van kleine bedragen lenen als particulier of ZZP, tot aan grote bedragen zakelijk lenen vanuit uw bedrijf.
Reactie plaatsen

Zakelijke Lening Aanvragen

Een betrouwbare zakelijke lening voor ZZP en ondernemers vindt u bij ons. Wij vergelijken aanbieders voor zakelijk geld lenen. Wilt u een bedrijfslening aanvragen? Bekijk onze top 10 en selecteer op laagste rente of gunstige voorwaarden. U kunt al zakelijk lenen vanaf 1000 euro. Ook als u een startende ondernemer of ZZP bent.
zakelijke-minilening

Minilening Aanvragen

Heeft u een kleine persoonlijke (mini)lening nodig? U kunt een minilening aanvragen (zonder BKR) vanaf 100 euro. Een persoonlijke lening aanvragen (met BKR) kan vanaf 1000 euro. Kies de beste aanbieders uit vergelijk!
minilening-vergelijken