Nieuws Rente en Rente tarieven voor 2024 | Minilening.nl
29 december 2023 
3 min. leestijd

Nieuws Rente en Rente tarieven voor 2024 | Minilening.nl

In dit artikel leest u een beknopt overzicht van nieuws over rente en rente tarieven. We blikken eerst terug op rente ontwikkelingen binnen Nederland in 2023. Daarna kijken we vooruit, met nieuws en verwachtingen omtrent rente en rentetarieven in Nederland voor 2024.

Nieuws rente en rentetarieven Nederland 2023

In december 2023 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest met betrekking tot rentetarieven in Nederland:

ECB-beleid en impact op inflatie: De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar belangrijkste rentetarief op een recordhoogte gehouden om de inflatie aan te pakken. Deze beslissing geeft aan dat verlagingen van de rentetarieven voorlopig niet verwacht worden.

Banken en spaarrente: Er is een toename in de inkomsten van banken uit het uitlenen van spaargeld. Dit suggereert dat het verschil tussen de rente-inkomsten en de kosten voor banken aanzienlijk is. De spaarrentes bij verschillende banken, vooral bij online banken, blijven van belang voor spaarders. Een overzicht van de spaarrentes in december 2023 toont aan dat online banken de hoogste spaarrentes bieden.

Verhoging ECB-rente: De belangrijkste ECB-rente is verhoogd van 3% naar 3,25%, het hoogste niveau sinds 2008. Deze stap is genomen om de inflatie te beteugelen, wat directe gevolgen kan hebben voor de Nederlandse economie en de rentetarieven in Nederland.

Hypotheekrenteontwikkelingen: Opmerkelijk is dat de hypotheekrente in Nederland voor de zevende week op rij is gedaald, met sommige geldverstrekkers die rentes aanbieden onder de 4%.

Deze informatie geeft een gevarieerd beeld van de renteontwikkelingen in Nederland aan het einde van 2023, waarbij zowel spaar- als hypotheekrentes van belang zijn voor consumenten en investeerders.

Nieuws rente en rentetarieven Nederland 2024

De verwachtingen rondom rente en rentetarieven in Nederland voor begin 2024 zijn als volgt:

1. ECB-beleid en renteverwachtingen 2024: Er is een algemene verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente in de loop van 2024 zal gaan verlagen, vooral als de economie vertraagt en de inflatie niet plotseling toeneemt. De ECB heeft in september 2023 de rente verhoogd naar 4,00% en in oktober besloten deze niet verder te verhogen. ECB-president Christine Lagarde heeft aangegeven in het eerste halfjaar van 2024 de huidige rentetarieven te willen handhaven, met de verwachting dat de beleidsrente pas in juni zal dalen.

2. Spaarrentes 2024: De spaarrentes zijn in de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen als gevolg van de renteverhogingen van de ECB om inflatie tegen te gaan. Voor 2024 is het waarschijnlijk dat de spaarrentes zullen dalen als de ECB besluit de rentetarieven te verlagen. Ondanks dat de hoogste spaarrentes mogelijk nog enige tijd zullen stijgen, is de kans op een daling van de spaarrentes in 2024 groter dan op een stijging.

3. Nederlandse banken: Bij de Nederlandse grootbanken zoals ABN Amro, ING, Rabobank en SNS zijn de rentes op spaarrekeningen en deposito's aanzienlijk lager dan de hoogste spaarrentes. Hoewel deze banken de rentes zouden kunnen verhogen, is de kans hierop klein, gezien ze al voldoende spaargeld hebben. Naar het einde van 2024 toe is de verwachting dat de spaarrente bij deze banken eerder zal dalen dan stijgen.

4. Algemene economische verwachtingen: De inflatie in de eurozone, inclusief Nederland, daalt momenteel licht. Dit heeft invloed op de beslissingen van de ECB en de algemene renteontwikkelingen. De verwachting is dat eventuele renteverlagingen niet voor het midden van 2024 zullen worden doorgevoerd.

Deze verwachtingen geven aan dat, hoewel de ECB de rentetarieven mogelijk in de loop van 2024 zal verlagen, de exacte timing en omvang van deze veranderingen afhangen van economische omstandigheden, waaronder inflatie en economische groei.

Nieuws over minilening aanvragen in 2024

Ook in 2024 blijft een minilening aanvragen mogelijk. Op dit moment is Saldodipje nog steeds de enige aanbieder van minileningen in Nederland. Een minilening zonder BKR is omstreden, omdat de rente aanzienlijk hoger is en de leenperiode van korte duur. Toch is en blijft er behoefte aan vanuit Nederlanders. Wees er echter zeer voorzichtig mee. Wilt u verantwoord lenen? Kies dan voor een betrouwbare persoonlijke lening. Dit kan al vanaf 1000 euro.

Recente ontwikkelingen bij Saldodipje zijn als volgt:

Saldodipje, onderdeel van de Multitude Groep (voorheen Ferratum Groep), is momenteel de enige aanbieder van minileningen in Nederland. Dit is het gevolg van verstrengde wetgeving en toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), wat heeft geleid tot de sluiting van andere aanbieders in deze markt. Saldodipje staat bekend om zijn snelle service, waarbij leningsaanvragen meestal binnen 5 minuten worden beoordeeld en het geld vaak binnen 24 uur op de rekening van de aanvrager staat.

Dit bedrijf biedt minileningen aan met bedragen variërend van €100 tot maximaal €1.800. Deze leningen kenmerken zich door een korte aflossingsperiode (maximaal 62 dagen) en er vindt geen BKR-registratie plaats. De maximale wettelijk vastgestelde rente voor dergelijke leningen is 14% per jaar.

Er zijn cruciale voorwaarden en risico’s bij geld lenen via Saldodipje in2024. Belangrijk is de vereiste van een persoonlijke garantsteller. Zonder een garantsteller kunnen er hoge boetes volgen. Deze boetes zijn onderwerp van kritiek geweest, waarbij geclaimd wordt dat ze een belangrijk onderdeel van het verdienmodel van Saldodipje vormen en mogelijk in strijd zijn met Europese regels. Dit heeft geleid tot juridische strijdigheden met de AFM.

Voor wie een alternatief voor Saldodipje zoekt, zijn de opties in Nederland beperkt. Saldodipje is momenteel de enige flitskrediet aanbieder in Nederland. Voor bedragen boven de €1.000 kunnen kredietverstrekkers zoals Krediet Groep Nederland en Santander alternatieven bieden.

Consumenten die overwegen een minilening bij Saldodipje af te sluiten, moeten goed letten op de voorwaarden en de mogelijke financiële consequenties, met name de hoge boetes bij het niet naleven van de voorwaarden. Het is ook belangrijk te beseffen dat minileningen relatief duur zijn in vergelijking met andere vormen van consumptief krediet, en dat er hoge kosten zijn verbonden aan het te laat aflossen van de lening.

In het algemeen wordt aanbevolen dat consumenten zich goed informeren over de voorwaarden en risico's van dergelijke leningen en alternatieve opties overwegen, zoals ondersteuning vanuit de overheid bij een laag inkomen, voordat ze een lening afsluiten.

Over de schrijver
Wij van Minilening.nl vergelijken persoonlijke leningen en doorlopend krediet van minileningen tot zakelijke leningen. Van kleine bedragen lenen als particulier of ZZP, tot aan grote bedragen zakelijk lenen vanuit uw bedrijf.
Reactie plaatsen

Zakelijke Lening Aanvragen

Een betrouwbare zakelijke lening voor ZZP en ondernemers vindt u bij ons. Wij vergelijken aanbieders voor zakelijk geld lenen. Wilt u een bedrijfslening aanvragen? Bekijk onze top 10 en selecteer op laagste rente of gunstige voorwaarden. U kunt al zakelijk lenen vanaf 1000 euro. Ook als u een startende ondernemer of ZZP bent.
zakelijke-minilening

Minilening Aanvragen

Heeft u een kleine persoonlijke (mini)lening nodig? U kunt een minilening aanvragen (zonder BKR) vanaf 100 euro. Een persoonlijke lening aanvragen (met BKR) kan vanaf 1000 euro. Kies de beste aanbieders uit vergelijk!
minilening-vergelijken